Kinh doanh - Bán Hàng
0888198139
Kĩ Thuật
0888198139

Tuyển Dụng

Nhân viên kinh doanh

Nhân viên kinh doanh  - Xây dưng kế hoạch tiếp thị khách hàng tiềm năng tiếp xúc khách hàng trực tiếp và gián tiếp triển khai và thực hiện các chiến lược kinh doanh  của công ty. - Duy trì mối quan hệ khách hàng, các đại lý, chăm sóc khách hàng cũ...

Trưởng phòng kinh doanh

Tham mưu cho ban giám đốc trong lĩnh vực kinh doanh - Quản lý điều hành hoạt động của phòng kinh doanh - Tổ chức và thực hiện, huấn luyện, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên mới và nhân viên trong phòng. - Xậy dựng trình duyệt triển khai...

Tuyển dụng Quản đốc phân xưởng (01 nhân viên )

Hồ sơ xin việc xin gửi về văn phòng:  Công ty CP Quốc Tế toàn Mỹ Năng Lượng  Địa chỉ: 119 Nguyễn Ngọc Nại – Thanh Xuân – Hà Nội. Email: tuyendungtoanmy@gmail.com gặp : Ms Hạnh (HCNS) ĐT: 0978.628.465/0436687082

Tuyển dụng Quản lý khu vực ( số lương 07 nhân viên )

Tìm kiếm triển khai việc bán hàng, thiết lập và quản lý được hệ thống khách hàng có thiện chí hợp tác tốt, có năng lực về kinh doanh. – Đôn đốc việc thu hồi công nợ khách hàng đúng thời hạn thanh toán theo quy định của Công ty. – Triển khai công...